Lena Torndahl

Översatta verk – böcker

Hisham Matar (Anatomy of a disappearance, 2011)
Forum 2012; övers. Lena Torndahl
Denna andra roman av Hisham Matar efter framgången med debuten ”Ingen i världen” (2006) har samma huvudtema som den förra: En ung pojkes far kidnappas och förblir sp...