Li Rui

* 1950

Li Rui är född och uppvuxen i Beijing, men tillbringade en stor del av sin ungdom på den kinesiska landsbygden, dit han skickades under Kulturrevolutionen för att "lära av bönderna". Som så många andra i sin generation hann han aldrig gå ut gymnasiet, men hans bakgrund i en intellektuell familj gjorde det ändå naturligt för honom att skildra sina upplevelser i litterär form.

Tillsammans med Mo Yan anses Li Rui vara en av de främsta bondeskildrarna i dagens kinesiska litteratur och huvudinspirationen till hans romaner kommer från de sex år han tillbringade bland bönderna uppe i bergen under början av 1970-talet.

Han har kritiserats för att ge en alltför grov bild av bönder och deras sätt att leva, men själv menar han att man inte ska försköna bondelivet eller framställa landsbygdsbefolkningen som enbart lidande offer, utan istället visa både den skönhet och den brutalitet som existerar sida vid sida i det mänskliga livet.

Anna Gustafsson Chen

Bibliografi – böcker

Wan li wu yun
Den unge läraren Zhang Zhongying anländer till Femmannabyn för att sprida revolutionen och Maos visdomsord. Det visar sig vara svårare än han trott. Gamla föreställningar och folktro kan inte ens...
Wu feng zhi shu
Träden vill vila utspelar sig under några få vinterdagar 1969 i Krymplingbyn i norra Kina. Byn har fått sitt namn av att alla dess invånare har någon form av handikapp - alla utom en, den unga...
Jiuzhi
Klanen Li har i århundraden dominerat livet i den lilla staden Yincheng i provinsen Sichuan. Men 1900-talet blir omvälvande och i romanen följer vi familjens öden genom revolutioner och inbördeskrig...
Wiken 1989; övers. Göran Malmqvist
Samlingen innehåller 17 noveller som alla utspelar sig på landsbygden under 1960- och 1970-talen. Anna Gustafsson Chen