Maria Lopez Vigil

María López Vigil, är katolsk nunna och lärare. Tillsammans med sin bror, den i Spanien utbildade tecknaren Nivio López Vigil, vann hon första pris med Un guegue me contó i barnbokstävlingen "Los ninos queremos cuentos" arrangerad av la Asociación Nicaraguense de Literatura Infantil y Juvenil (ANLIJ) och den svenska kulturföreningen Wiwilli med stöd från Sida i Nicaragua 1988. Wiwilli deltog i juryarbetet och bekostade tryckningen hos förlagskooperativet Nordan.

 Nicaragua är en multietnisk nation vars historia och kultur har formats av en stor mängd folk. I prisboken har Maria Lopez Vigil med hjälp av fakta och fantasi rekonstruerat Nicaraguas och Centralamerikas allra tidigaste historia.

Hennes vinnande berättelse är en rolig och fräckt illustrerad skapelsemyt som kryllar av liv. Den är professionellt illustrerad och har en avancerad layout och ett omsorgsfullt tryck.

Om Nicaraguas historia återstår ännu mycket att berätta, menar syskonen Lopez Vigil. En forsättning utgör t ex En listig spelevink.

Externa länkar 

Bibliografi – böcker

Historia del muy bandido igualdo rebelde astuto picaro y simpre bailador Güegüense (1992)
Hjulet 1995; övers. Britt Isaksson
En svensk översättning av Un guegue me contó förverkligades aldrig, men denna spefulla fortsättning om tillståndet i Nicaragua strax efter den spanska erövringen...