Najem Wali

* 1956 i Basra, Irak

Wali föddes i södra Iraks träsklandskap och växte upp i Basra. Han studerade tysk litteratur vid universitetet i Bagdad. Efter två års militärutbildning riskerade han att bli inkallad till kriget mot Iran, då det bröt ut i september 1980. Han flydde norrut och lyckades ta sig över till Turkiet men först efter att ha utsatts för ett dramatiskt förhör. Bara de kaotiska förhållandena vid krigsutbrottet och de irakiska myndigheternas ännu bristande datauppgifter om unga irakier räddade honom, anser han själv.

Efter några års kringflyttande i Europa kom han till Hamburg, där han sedan närmare tjugo år varit bosatt. Han verkar som författare och journalist, främst för den stora saudifinansierade tidningen al-Hayat i London. Han deltar också flitigt som kommentator och debattör i tyska media i frågor som berör Irak och arabvärlden. Han hörde till de många exilirakier som gillade USA:s och Englands invasion av Irak våren 2003. Han känner, kanske till följd av sin shi'itiska bakgrund, häftig animositet mot den dominerande progressiva och arabnationalistiska hållningen bland arabiska intellektuella, som den uttrycks i ledande centra som Kairo och Beirut.

Han försöker fjärma sig från förutbestämda mallar i sina romaner och noveller genom att gestalta marginella existenser. Han började skriva tidigt och blev publicerad redan under tiden i Irak. Hans första roman, "Kriget i nöjeskvarteret Persepol" utkom dock först 1989, och då på tyska. Den utspelar sig under Iran-Irak-krigets första vecka och skildrar hur de begynnande krigshandlingarna drabbar en nöjes- och förlustelseby, som den irakiska regimen upprättat nära gränsen mot Kuweit i mitten av 70-talet för att dra till sig Persiska vikens överklass som inte längre kunde ta sig till det krigshärjade Libanon.

En annan pregnant roman av Wali - den vi har på svenska - är "En stad vid namn Komeit". Där äger handlingen rum strax före det nämnda kriget. Komeit är en liten ort nära persiska gränsen, dit en förvisad lärare anländer och dras in i lokala förhållanden, bestämda av det härskande ba'th-partiet, alltmedan hotfulla krigsmoln drar upp vid horisonten.

Wali har även i sitt övriga litterära skapande hållit sig till sina hemtrakter i södra Irak, en säregen och på senare år hårt drabbad miljö. Han skriver numera omväxlande på tyska och arabiska. Ingvar Rydberg Översatt verk: En stad vid namn Komeit. Alhambra, 2002

Bibliografi – böcker

Makan ismuhu Komeit (1997)
Alhambra 2002; övers. Ingvar Rydberg
Denna roman, som Sigrid Kahle kallat "en parabel om Saddams Irak," utspelas i slutet av 1970-talet, strax före Iraks krig mot Iran. Komeit (fiktivt namn) är en liten dyster stad i sydöstra delen av...