Svante Hansson

Översatta verk – böcker

Maryse Condé (Segou, 1984)
Året är 1797 och kungariket Segu blomstrar tack vare adelsmännens rikedomar och den starka krigsmakten som behärskar grannrikena. Men kampen om Afrika har börjat och Segu...