Hammarström & Åberg

Utgivna böcker

Segu 1989
Maryse Condé (Segou, 1984)
Året är 1797 och kungariket Segu blomstrar tack vare adelsmännens rikedomar och den starka krigsmakten som behärskar grannrikena. Men kampen om Afrika har börjat och Segu...
Zoë Wicomb (You can't get lost in Cape Town, 1987)
Övers. Maria Ortman
En nyanserad och känslig berättelse som i korta, ibland skissartade kapitel (som också kan läsas som separata noveller), berättar om den färgade Frieda Shentons uppv...