Wenmang 文盲

Bibliografi – böcker

Renlei mori lailin
Och ordet är ett svart hål, inte bara eftersom den information som det suger i sig bearbetas och omprogrammeras av det, utan för att detta svarta hål i sig är ett hologram...