Slutet på människan

Översättare:
Original: Renlei mori lailin
Romaner Kina
Ämnesord:

Och ordet är ett svart hål, inte bara eftersom den information som det suger i sig bearbetas och omprogrammeras av det, utan för att detta svarta hål i sig är ett hologram som projiceras ner från högre dimensioner ovarnför och bortom själva ordet, så att allt som du ser, förstår och känner till bara blir ett slags dubbel reflektion av den holografiska världen ...

Ett äventyr och en filosofisk betraktelse om livet och universum.

Förlagsinformation