Alexis von Sydow

Översatta verk – böcker

Daxin Zhou
Författarens son är död. En sjukdom som har torterat honom och familjen i flera års tid har till slut haft sin gång och far och son är skilda åt för alltid...
Wenmang (Renlei mori lailin)
Och ordet är ett svart hål, inte bara eftersom den information som det suger i sig bearbetas och omprogrammeras av det, utan för att detta svarta hål i sig är ett hologram...