Zhu Yue 朱岳

* 1977

Zhu Yue är känd i sitt hemland, dock ganska okänd utanför Kina. Han föddes 1977 i Peking men hans familj har sina rötter i Mongoliet. Han studerade juridik och var först advokat innan han gick över helt till skrivandet som redan när han var 27 år gammal upptog mycket av hans tid. Förutom skönlitterära texter, skriver han även filosofiska essäer. En del kallar honom för Kinas Borges, till Zhu Yues förtret. Hans stil är unik. Ännu mer sällsynt är den typ av torra och mörka humor som han ger till sina suggestiva berättelser. Alla Zhu Yues noveller är genomsyrade av filosofiskt tänkande vilket ger dem ett djup och ger samtidigt en mening i den verklighetsflykt som de tycks utgöra. Ändå säger han själv att han inte vill ge sina texter någon särskild mening: 
Det finns ingen världsbild, livsåskådning eller värderingar här, kanske bara en antydan till ett visst förhållningssätt. Jag förväntar mig att novellerna kommer att ignoreras från början, eller snart glömmas.

Förlagsinformation

Bibliografi – böcker

Zhu Yues Fiktiv oreda består av noveller av olika längd, men alla med oväntat innehåll och udda slut. Zhu Yue har en unik stil. Hans noveller utspelar sig ofta p...
Chin Lit 2019; övers.
Labyrintmästare är inte bara titeln på en av novellerna, Zhu Yue själv är en labyrintmästare vars texter har en tendens att inte släppa taget. Känslan av att...