Zhu Yue

Bibliografi – böcker

Chin Lit 2019; övers.
Labyrintmästare är inte bara titeln på en av novellerna, Zhu Yue själv är en labyrintmästare vars texter har en tendens att inte släppa taget. Känslan av att...