Mikael Wiberg

Översatta verk – böcker

Hao Jingfang
Hao Jingfang är tillbaka på svenska med "Människans spegel" där temat är artificiell intelligens. I novellerna går hon på djupet i människans...
Hao Jingfang (Beijing Zhedie)
Chin Lit 2018; övers. Mikael Wiberg
Kortroman om Peking i framtiden. För att få plats med alla 80 miljoner invånare har man byggt om staden så att delar av den fälls ihop under vissa tidsintervall. Mä...