Tidskrift 2011-04-26
Karavan - litterär tidskrift på resa mellan kulturer Från Afrika, Asien och Latinamerika kommer en ny, omvälvande litteratur som är i färd med att förändra världslitteraturen av idag. Karavan sä...
Tidskrift 2011-04-26
Bytte namn till Karavan 1999.
Tidskrift 2011-04-26
Tidskrift 2011-04-26
Tidskrift 2012-05-25
IBBY-bladet är IBBY Sveriges medlemstidning och utkommer med 4 nummer per år. Här presenteras nyheter från IBBY-världen, om barnlitteratur, författare och förläggare.
Tidskrift 2012-06-05
Tidskriften Granta  grundades 1889 och gavs ut av studenter på Cambridge University i England. Idag ges den ut av Ingrid Rausing i London 2 ggr per år.  Förutom den brittiska utgåvan, ges den ut i flera andra l...
Tidskrift 2013-02-24
Svenska Granta är en del av ett internationellt nätverk med traditionsrika engelskspråkiga Granta som nav. Redaktioner finns i Storbritannien, Spanien, Brasilien, Italien, Kina, Portugal, Bulgarien, Turkiet, Finland och Norge....
Tidskrift 2013-03-06
Naqd Tidsskrift for Mellemøstens litteratur. Foreningen for Mellanösterns litteratur ved Avdelningen för Mellanösternstudier, Stockholms Universitet, og Carsten Niebuhr afdelingen, Københavns Universitet Redaktion...
Tidskrift 2014-09-30
I Lyrikvännen, Sveriges största tidskrift för poesi, har tradition och förnyelse samsats i mer än femtio år. Här möts debutanter och giganter från Sverige och världen. I mer än ett halvt...