Bok, skrifter 2011-04-09 Víctor Rojas Lindelöws 1999 Colombia, Sverige
En samling kärleksdikter i en tvåspråkig utgåva. Eva Stenvång
Bok, skrifter 2011-04-09 Juan José Saer Bonniers 1999 Argentina
En annorlunda kriminalroman som tar sin börjani ett Paris där en kriminalkommissarie med drag av Maigret blickar ut över de vintriga taken och grubblar på en svårlöst gåta. Denna får sedemera ett makabert...
Bok, skrifter 2011-04-09 Jorge Luis Borges Ellerströms 1999 Argentina
Bok, skrifter 2011-04-09 Elsa Osorio Bonniers 1999 Argentina
Romanen skildrar en kvinna som när hon föder sitt första barn börjar misstänka att föräldrarna inte är hennes biologiska utan att hon är ett av de barn som rövades bort från fängslade...
Bok, skrifter 2011-04-09 Juan Carlos Piñeyro Podium 1999 Latinamerika
En tvåspråkig diktsamling som innehåller ett 30-tal dikter, präglade av såväl yttre som inre möten. Eva Stenvång
Bok, skrifter 2011-04-09 Zoé Valdés Norstedts 1999 Latinamerika
Romanen utspelar sig till en början på 50-talet, i Havanna. Dit flyttar den 16-åriga Cuca, som förälskar sig i en man som hon sedan aldrig kan glömma. Åtta år senare återses de och hon blir gravid, men sedan försvinner han ty revolutionen har...
Bok, skrifter 2011-04-09 V. S. Naipaul Wahlström & Widstrand 1999 Trinidad och Tobago
I denna reseberättelse från Orienten tecknar Naipaul en kritisk bild av de muslimska missionssträvandena och vad dessa lett till. Det kulturella förtryck som blivit följden kallar han för "den mest obevekliga...
Bok, skrifter 2011-04-10 En bok för alla 1999
Antologin innehåller dikter av såväl kända författare som andra som upplevt vad det innebär att tvingas fly från sitt land och leva i exil. Latinamerika representeras av författarna Juan Cameron (Chile), René Depestre (Haiti), Ernesto Gutierrez (...
Bok, skrifter 2011-04-10 Ahmad Shamloo Stig Dagermansällskapet 1999 Mellanöstern
Denna översättning tycks ha tillkommit i samband med att Shamloo tilldelades Stig Dagerman-priset. Det framgår inte om det rör sig om en översättning av en sammahållen diktsamling, eller om det är ett urval...
Bok, skrifter 2011-04-10 Tahar Ben Jelloun Alfabeta 1999 Marocko
En marockansk universitetslärare och författare får en inbjudan att resa till Neapel. Det passar honom bra, inspirationen tryter och han längtar bort. I Neapel kommer han i kontakt med några udda existenser, främst en...