Barndomsår i byn

Denna självbiografiska barndomsskildring är en arabisk klassiker. Den har sin speciella klangbotten i det faktum att huvudpersonen blev blind i mycket unga år. Med stor känslighet och vaket sinne upptäcker han världen utanför hemmets stängsel. Vi följer pojkens liv i den egyptiska byn fram till trettonårsåldern, då han har lärt sig Koranen utantill och får följa med sin bror till Kairo.

Marina Stagh