Taha Husein طه حسين

* 14 november 1889 † 28 oktober 1973

Född 1889 och en av detta sekels största arabiska kulturpersonligheter. Trots att han blev blind i späda år doktorerade han två gånger, först i Kairo sedan vid Sorbonne. Han var dekanus för den humanistiska fakulteten vid Kairo universitet, utbildningsminister 1950-52 och oerhört produktiv både vetenskapligt och litterärt. Sin djupa förankring i det arabiska kulturarvet förenade han med en vidsträckt västerländsk bildning. Han dog 1973. Marina Stagh

Bibliografi – böcker

al-Ayyam (1939)
Andra delen av självbiografin behandlar författarens åtta år som student vid det islamiska al-Azhar universitetet i Kairo. Dit kommer han med högt spända förv...
al-Ayyam (1929)
Denna självbiografiska barndomsskildring är en arabisk klassiker. Den har sin speciella klangbotten i det faktum att huvudpersonen blev blind i mycket unga år. Med stor kä...