Universitetsår i Kairo

Andra delen av självbiografin behandlar författarens åtta år som student vid det islamiska al-Azhar universitetet i Kairo. Dit kommer han med högt spända förväntningar, som övergår i besvikelse över lärarnas inkompetens och auktoritära metoder. Bortsett från en del kulturhistorisk kuriosa, får man en fängslande inblick i hur en ung människa revolterar mot ortodoxin och tar strid för sin rätt att tänka och tala fritt.

Marina Stagh