Internationella bokklubben

Utgivna böcker

Tawfiq al-Hakim (as-Safqa, )
Den arabiska titeln på denna pjäs i tre akter betyder avtalet och syftar på själva intrigen. En grupp fattiga arrendebönder vill köpa den jord de brukat i generationer...
Antologin, som rymmer såväl armeniska som iranska, pakistanska och turkiska noveller, är en av Carl Elof Svennings många pionjärinsatser som översättare och förläggare. Den arabiske novellförfattare...
Taha Husein (al-Ayyam, 1939)
Andra delen av självbiografin behandlar författarens åtta år som student vid det islamiska al-Azhar universitetet i Kairo. Dit kommer han med högt spända förv...
Tawfiq al-Hakim (Yaumiyat na'ib fi l-aryaf, )
Denna roman är ett litet mästerverk som inte förlorat sin fräschör med åren. Formen är enkel, en fiktiv dagbok som sträcker sig över tolv dagar, fr...
Taha Husein (al-Ayyam, 1929)
Denna självbiografiska barndomsskildring är en arabisk klassiker. Den har sin speciella klangbotten i det faktum att huvudpersonen blev blind i mycket unga år. Med stor kä...