En egyptisk åklagares dagbok

Översättare:
Original: Yaumiyat na'ib fi l-aryaf
Egypten
Ämnesord:

Denna roman är ett litet mästerverk som inte förlorat sin fräschör med åren. Formen är enkel, en fiktiv dagbok som sträcker sig över tolv dagar, från det att ett mord upptäcks tills dess att förundersökningen läggs till handlingarna. På denna lilla spelplats levererar författaren en lika humoristisk som dräpande kritik av ett rättssystem inlånat från väst, och tillämpat utan ett uns av anpassning till förhållandena på den egyptiska landsbygden. Marina Stagh