By vid Nilen : ett modernt arabiskt drama från Nildalen

Översättare:
Original: as-Safqa
Dramatik Egypten
Ämnesord:

Den arabiska titeln på denna pjäs i tre akter betyder avtalet och syftar på själva intrigen. En grupp fattiga arrendebönder vill köpa den jord de brukat i generationer från bolaget som äger marken och har ingått ett avtal, som träder i kraft först när alla villkor har uppfyllts. Det är en svart komedi med socialt patos. 1960 sattes den upp av Sveriges Radio.

Marina Stagh