Berättaren

Översättare:
Original: El Hablador (1987)
Romaner Peru

En fascinerande roman om indianfolket machiguengas, som i likhet med andra indianfolk övergett sin nomadiserande livsstil och sin tro, därtill tvingade av såväl kristna missionärer som det moderna samhällets intrång och krav. Urskogens magi och mystik tar ett fast grepp både om romanen och läsaren. Mest magisk och hemlighetsfull är den allestädes närvarande berättaren - "el hablador"; ordet går inte att översätta till svenska på ett adekvat sätt - en gäckande skugga under regnskogens gröna tak och den enda hemlighet som machiguengas lyckats behålla.

Eva Stenvång