Christofer Ofödd

Original: Cristóbal Nonato (1987)
Romaner Mexiko

En av det latinamerikanska 1900-talets mest komplicerade och avancerade romaner, tillgänglig på svenska i en lysande översättning - i synnerhet av Fuentes alla ordlekar med symbolisk betydelse. Fuentes spränger i sin roman alla litterära gränser med sin skildring av den ända till slutet av romanen ofödde Cristóbal som avlats med syftet att komma till världen exakt 500 år efter Cristóbal Colóns (Kristoffer Columbus) ankomst till den s k Nya världen 1592. Det barn som föds vid denna tidpunkt kommer att vinna tävlingen om "fosterlandets förlorade son" och i vuxen ålder utnämnas till sitt lands regent. Som ett slags arvtagare till Columbus blir fostret något av en allseende upptäckare av sitt eget land. Romanen bygger på den monolog han för från sin plats i livmodern. Mexikos huvudstad Mexico City kallas i romanen huvudsakligen för Makesicko City och framställs som en (alltför) tättbefolkad och förorenad svulst, "sinnebilden för en sjuk värld". Över huvud taget är det apokalypsens Mexiko som skildras - eller kanske hela världens - utifrån ett fullkomligt nattsvart perspektiv. Romanen myllrar av märkliga existenser.
[Eva Stenvång]