De små tingens gud

Översättare:
Original: The God of small things (1997)
Romaner Indien

De små tingens gud innehåller två klart avgränsade tidsnivåer, en ramberättelse och en innerberättelse.
Handlingen i innerberättelsen kan återges i få ord. I centrum står en välbärgad familj, som består av mormor, hennes frånskilde son, Chacko, och hennes frånskilda dotter, Ammu, vidare Ammus tvillingar, huvudpersonerna Rahel och Estha, och en ogift moster. Händelseförloppet sätts igång när Chackos brittiska exhustru och deras dotter, Sophie, kommer till Indien.

Dagen de anländer är också den dag en hemlig förbindelse mellan Ammu och en oberörbar snickare, Velutha, inleds. Upptäckten av denna förbindelse och förvirringen den åstadkommer, leder till att barnen rymmer i en båt och Sophie drunknar genom en olyckshändelse.

I ett försök att rädda familjens heder, anklagar mostern Velutha för våldtäkt och kidnappning och tvingar tvillingarna att vittna mot honom. Velutha dör, då han utsätts för polisbrutalitet, och Ammu kastas vanärad ut ur familjen för att dö en anonym död, medan Estha sänds iväg till sin alkoholiserade far. Rahel stannar så länge hon är barn i hemmet, oälskad och oönskad.

Hela denna handling omspänner två veckor men bäddas in i en ram där tvillingarna möts på nytt tjugo år senare

Margareta Petersson