Gunilla Lundborg

Översatta verk – böcker

Arundhati Roy (The God of small things, 1997)
De små tingens gud innehåller två klart avgränsade tidsnivåer, en ramberättelse och en innerberättelse. Handlingen i innerberättelsen kan återges i...