Den allra sista gården

Den kinesiske författaren Cao Naiqian har tidigare presenterats för svenska läsare med volymen När mörkret faller trängtar mitt hjärta till dig (2006), en samling lika gruvliga som gripande berättelser om den materiella och andliga misär som rådde på den kinesiska landsbygden under kulturevolutionen. I vissa av de berättelser som ingår i denna nya volym skildrar han självupplevda händelser från samma miljö. Några berättelser bygger på författarens erfarenhet som polis i gruvstaden Tatong i den nordliga provinsen Shanxi, en tjänst som han fortfarande innehar. Den dråpliga berättelsen Minnet av en stor ensamhet skildrar författarens trägna försök att hävda sig bland provinsens etablerade författare.

Förlagsinformation