Cao Naiqian

* 1949

Cao Naiqian är född 1949 och arbetar som tjänsteman vid polisväsendet i den nordkinesiska gruvstaden Datong. Hans berättelser bärs fram av ett ursinne, som ibland döljs av en djupt mänsklig och samtidigt drastisk humor.

Mats Kempe

Bibliografi – böcker

Den kinesiske författaren Cao Naiqian har tidigare presenterats för svenska läsare med volymen När mörkret faller trängtar mitt hjärta till dig (2006), en samling...
Dao heiye xiang ni mei banfa
De ofta grovkorniga berättelserna om invånarna i Wenfamiljens by utspelar sig alla under de två åren 1973 och 1974, när kulturrevolutionen rasade i Kina. Revolutionä...