Den dubbla lågan. Om kärlek och erotik

Original: La llama doble (1994)
Essäer Mexiko

Efter trettio års tvekan tog författaren mod till sig och skrev detta magnifika verk om hur kärlek och erotik framställs i skönlitteraturen.

Eva Stenvång