Den sanna berättelsen om kamrat Mayta

Översättare:
Original: Historia de Mayta (1984)
Peru

I denna roman har Vargas Llosa utgått från ett upprorsförsök i Perus bergstrakter 1958. Han berättar hur en ung entusiastisk fänrik ger den halvgamla, desillusionerade vänsteraktivisten Mayta nytt hopp genom att föreslå att de tillsammans ska låta startskottet gå för revolutionen. Det hela försiggår i en tänkt samtid när Peru invaderas både av kubanska och nordamerikanska trupper. Romanen är en svindlande vidräkning med vänstern och i synnerhet vänstersekterismen.
Författaren var mycket missnäjd med att bokens svenska titel fått tillägget "den sanna", vilket han ansåg leda läsarens tankar i fel riktning.

Eva Stenvång