Destination Biafra

Översättare:
Original: Destination Biafra (1982)
Romaner Nigeria
Ämnesord:

En halvdokumentär roman om inbördeskriget i Nigeria 1967-70, när Biafra bröt sig ur federationen och utropade sig till en självständig stat. I centrum för handlingen står överklassflickan Debbie Ogedembge, dotter till landets mördade finansminister. Hon utses till medlare i konflikten och skickas till Biafra för att försöka tala kuppledaren Abosi till rätta. Det politiska spelet om den åtråvärda oljan, makthavarnas övermod, engelsmännens dubbelspel och civilbefolkningens lidande skildras på ett stramt och mycket drivet språk, medan personskildringen inte riktigt når upp till författarinnans vanliga klass.

Barbro Norström Ridaeus