Olof Hoffsten

Översatta verk – böcker

Buchi Emecheta (Destination Biafra, 1982)
Brombergs 1988; övers. Olof Hoffsten
En halvdokumentär roman om inbördeskriget i Nigeria 1967-70, när Biafra bröt sig ur federationen och utropade sig till en självständig stat. I centrum för...
Buchi Emecheta (Second-class citizen, 1972)
Brombergs 1987; övers. Olof Hoffsten
Berättelsen om iboflickan Adahs mödosamma väg från Lagos till London är enligt författarinnan till tre fjärdedelar självbiografisk. Adah gifter sig redan i...
Buchi Emecheta (The joys of motherhood, 1979)
Brombergs 1986; övers. Olof Hoffsten
Emechetas roman är en uppgörelse med den afrikanska kvinnans roll i ett samhälle som hyllar moderskapet, men inte längre kan erbjuda några av de skyddsnät som fanns i...