Andra klassens medborgare

Översättare:
Original: Second-class citizen (1972)
Romaner Nigeria

Berättelsen om iboflickan Adahs mödosamma väg från Lagos till London är enligt författarinnan till tre fjärdedelar självbiografisk. Adah gifter sig redan i tonåren med Francis, mest för att få möjlighet att studera klassiska språk, men blir istället familjeförsörjare för sin studerande man och hans sju ogifta systrar. När mannen flyttar till London för studier får hon så småningom komma efter med de två barnen, som raskt utökas till fyra, då Francis är emot all födelsekontroll. I Londons slumkvarter inser hon snart sitt underläge som svart, immigrant och kvinna, men till skillnad mot mannen förlorar hon inte sin självtillit. När Francis försöker knäcka hennes ambitioner genom att bränna hennes första manuskript beslutar hon sig för att lämna honom och uppfostra barnen på egen hand.

Barbro Norström Ridaeus