Don Rigobertos anteckningsböcker

Översättare:
Original: Los cuadernos de don Rigoberto (1997)
Romaner Peru
Ämnesord:

En fristående fortsättning på romanen Till styvmoderns lov (ovan). Att Don Rigoberto kört iväg sin sköna Doña Lucrecia hindrar inte att både han och styvsonen upprätthåller kontakten, var och en på sitt sätt. En starkt erotisk roman, där minnen, brev och anteckningar spelar en viktig roll. Eva Stenvång