Eldens minne 1. Födelser

Översättare:
Original: Memoria del fuego 1, Los nacimientos (1982)
Essäer Latinamerika

En fantastisk trilogi om Latinamerikas historia. Första delen är i sin tur uppdelad i två delar: den första berättar om tiden före erövringen, den andra om tiden från de första kolonisatörernas ankomst fram till 1700. Andra delen omfattar tiden mellan 1700 och 1900. Den tredje delen av trilogin sträcker sig fram t o m 1984.
Biblioteken betraktar inte detta som ett skönlitterärt verk, och boken återfinns därför på avdelningen för historia. Jag föredrar att ta med den här med hänvisning till Galeanos förord, där han skriver att han själv inte vet om det är en roman, ett vittnesbörd eller vad, men att han inte tror på "gränser som skiljer olika genrer åt enligt litteraturens tulltjänstemän".

Eva Stenvång