Ensamhetens labyrint

Original: El laberinto de la soledad (1950)
Poesi Mexiko

I denna sin mest berömda bok skriver Paz om mexikanen och hans ensamhet, i ett försök att bli medveten om sina rötter och sin särart.

Eva Stenvång