Familjeband

Nordan 1986
Original: Laços de familia (1960)
Novellsamlingar Brasilien

Denna novellsamling innehåller 13 berättelser som alla skildrar relationer, oväntade händelser och känslokriser med anknytning till familjens värld. I novellen Födelsedagen beskriver författaren både avslöjande och med ett stänk av humor en familjs ovilliga och ansträngda firande av sin 89-åriga mor.

Eva Stenvång

Förord 

Se även