Från nostalgisk kärlekspoet till diktare med orden som vapen

Nizar Qabbani (1923-1998) är en av arabvärldens mest uppskattade poeter i modern tid. Hans målande kärlekspoesi har vunnit stor popularitet och spridning inte minst genom talrika tonsättningar. Men han är mer än en älskad kärlekspoet. Han är även en djärv politisk provokatör som med skärpa kritiserar rådande missförhållanden i världen. I denna volym presenteras för första gången ett större urval av Qabbanis poesi i svensk tolkning. Tonvikten ligger på hals kraftfulla och kompromisslösa politiska exildiktning

Förlagsinformation