Bo Holmberg

Ingenting har påverkat mig så mycket som att jag föddes och växte upp som missionärsbarn i Sydindien. Därifrån kommer min dragning till kulturmöten, gränsöverskridningar och översättning. På 1970-talet läste jag sanskrit i Köpenhamn och arabiska i Lund. 1989 disputerade jag i semitiska språk med en textedition av en kristen arabisk skrift från 800-talets Irak. Efter forskning i Tübingen, Rom och Göteborg blev jag 1994 av regeringen utnämnd till professor i semitiska språk vid Lunds universitet. Under flera år deltog jag i forskningsprogrammet ”Literary History: A Global Perspective” och skrev om det arabiska litteraturbegreppet och om den arabiska översättningen av Iliaden. Nu deltar jag i forskningsprogrammet ”Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningen” genom att studera ökenfädernas tänkespråk i syriska handskrifter från 500-talet. Tillsammans med poeten Cecilia Persson har jag tolkat Nizar Qabbanis (1923-1998) och Muhammad al-Maghuts (1934-2006) poesi till svenska.

[presentation hämtad från Lunds universitets hemsida]

Översatta verk – böcker

Muhammad al-Maghut
Den syriske poeten och dramatikern Muhammad al-Maghut (1934-2006) levde större delen av sitt liv i Damaskus. Hans texter förenar humor och allvar på ett paradoxalt sätt. Med ironisk självdistans...
Abu l-Faraj al-Isfahani (Adab al-ghurabāʼ)
Alhambra 2009; övers. Bo Holmberg
Här presenteras för första gången på svenska i direkt översättning från arabiska en samling graffiti från slutet av 900-talet. Främlingarnas bok...
Nizar Qabbani
Nizar Qabbani (1923-1998) är en av arabvärldens mest uppskattade poeter i modern tid. Hans målande kärlekspoesi har vunnit stor popularitet och spridning inte minst genom talrika...