Cecilia Persson

Cecilia Persson kommer gärna ut i olika sammanhang och samtalar om arabisk poesi-och litteratur.

Översatta verk – böcker

Muhammad al-Maghut
Den syriske poeten och dramatikern Muhammad al-Maghut (1934-2006) levde större delen av sitt liv i Damaskus. Hans texter förenar humor och allvar på ett paradoxalt sätt. Med ironisk självdistans...
Nizar Qabbani
Nizar Qabbani (1923-1998) är en av arabvärldens mest uppskattade poeter i modern tid. Hans målande kärlekspoesi har vunnit stor popularitet och spridning inte minst genom talrika...