Karavan 2016:3/4

Stort nummer om förbjuden kärlek!
Vad skulle litteraturen vara utan berättelserna om de älskande som slåss mot oöverkomliga hinder? I det nya numret fördjupar vi oss i ett av världslitteraturens mest fängslande teman. Ett tema som berättar oändligt mycket om olika tiders samhällsklimat, men som också innehåller romantik, erotiska förvecklingar och drama.

Ur innehållet: "Pakten blir inte bruten ens när en gång vi dör" - kärleksdiktning från Arabiska halvön, noveller av Samanta Schweblin och Alex Smith, dikter av Adonis, indisk feministisk klassiker sedd ur dagens perspektiv, Nuruddin Farah porträtterad av Elise Karlsson, hunger, hat och hämnd i Su Tongs roman Ris.
Läs mer om innehållet
Läs redaktörens förord

Omslag