Frihetens tillstånd

Översättare:
Original: A State of Independence (1986)
Romaner St. Kitts
Ämnesord:

Efter att ha bott 20 år i England återvänder Bertram Francis till sin hemö St Kitts. Han anländer tre dagar före firandet av öns självständighet, med förhoppningar om att med hjälp av gamla kontakter kunna starta affärsverksamhet. Men återkomsten blir en besvikelse. Modern är sängliggande och anklagar honom för att ha övergivit både henne och brodern Dominic som nu är död. Barndomsvännen - numera minister - vägrar att ställa upp för honom och anklagar honom också för svek. Efter sin långa bortovaro kommer Bertram till ön som en främling. Han möter det nya St Kitts, som både har och inte har förändrats, och konfronteras med minnena från uppväxten. Frihetens tillstånd är en roman i det lilla formatet, beskrivande till sin karaktär, som förflyttar läsaren rakt in i den karibiska miljön och ger glimtar av en tillvaro som få turister möter. Romanen ger också en bild av de slitningar mellan olika kulturer som det koloniala styret bäddat för.

(Eva Stenvång)