Hunden i Luanda

Översättare:
Original: O cão e os Caluandas
Romaner Angola

I Pepetelas lika godmodiga som svidande satir över den efterkoloniala politiska försteningen, byråkratiseringen och kraftlösheten i Angola traskar en märklig schäferhund omkring i huvudstaden Luanda och blottlägger genom att dyka upp i de mest oväntade sammanhang den ena konstigheten och olycksaliga hanteringen av vardagsfrågor efter den andra.
Romanen består av en rad löst sammanhållna småstycken av skiftande form, dialoger, intervjuer, reportage och rena fantasiberättelser, ibland med allegoriska övertoner.
Genom den namnlöse författarens resultatlösa, eviga letande efter den friströvande hunden skapar Pepetela en bild av ett samhälle fångat i sin egen vanmakt. Då och då stöter vi i berättelsen på hunden, men oftast är den frånvarande. Det är ett närmast genialt grepp. Den egentliga huvudpersonen är naturligtvis Angola, och om än Pepetelas kritik är vass är den också fylld av humor och förståelse för de ömkansvärda människornas ofta tragikomiska beteenden, och man anar författarens stora kärlek till sitt plågade land.

Jan Ristarp