Kriget vid världens ände

Översättare:
Original: La guerra del fin del mundo (1982)
Romaner Peru

Romanen handlar om det blodiga krig som utkämpades på 1890-talet i delstaten Bahía i nordöstra Brasilien. En samling religiösa fanatiker byggde där upp ett egendomligt samhälle, under ledning av sin läromästare Rådgivaren. Samhället, Canudos, skrämde myndigheterna så till den grad att de sände dit trupper för att jämna det med marken. Först det tredje fälttåget lyckades. En av bokens huvudpersoner hette i verkligheten Euclides da Cunha. Han var författare och följde med det sista fälttåget som reporter. Han skrev också en egen bok om fälttåget som finns översatt till svenska i Markerna brinna.

Eva Stenvång