Lucianas långsamma död

Översättare:
Original: La muerte lenta de Luciana B
Romaner Latinamerika

Bokens jag, en argentinsk författare, blir uppsökt av Luciana, som tio år tidigare under en kort period varit hans sekreterare. Då var Luciana ung och vacker och berättaren var mycket attraherad av henne. Nu är hon sliten och förstörd, hela hennes skönhet är borta. Det är den framgångsrike författaren Klosters fel, säger hon. Det var hos honom hon först hade börjat arbeta mer än tio år tidigare. Nu berättar hon att Kloster då hade gjort ett närmande och att hon avvisat honom. Hon hade sedan låtit sig övertalas att anmäla honom för sexuella trakasserier. Det hade lett till att hans äktenskap gått sönder och att hans dotter hade dött.
Nu är Luciana övertygad om att Kloster håller på att hämnas -- sjufalt, som i ett avsnitt av Bibeln som han intresserat sig för. En efter en av Lucianas familjemedlemmar har nämligen dött i något som ser ut som olyckor, men som hon är övertygad om är iscensatta av Kloster. Hennes historia är fruktansvärd och läsaren kan inte undgå att tro på henne.
Men när vi får höra Klosters version tror vi på honom. Vi ser att också han drabbats av svåra olyckor och att det är tillfälligheter som gjort att han synts i närheten av Lucianas familj.
Guillermo Martínez som tidigare har skrivit romaner med matematiska inslag har nu skapat ytterligare en historia som både är intellektuellt stimulerande och oerhört spännande. Han resonerar om orsak och verkan och diskuterar synen på straff för den som orsakat någons död. Samtidigt håller han läsaren i ovisshet och spänning ända till sista sidan.
Förlagsinformation