Mascaró, den amerikanske jägaren

Nordan 1982
Översättare:
Original: Mascaró el cazador americano (1975)
Romaner Argentina

Boken om Mascaró är en folkligt fabulerande berättelse - "omstörtande" enligt militären. Conti skrev romanen i nära samarbete med hustrun Marta och inspirationen hade han fått från en luffares berättelser. Romanen berättar om hur Storfursten av Patagonien drar runt med sin cirkus från by till by i sydligaste Argentina. Till cirkussällskapet hör Mascaró, den "evige jägare som alltid genomströvat Latinamerika" och nu medelpunkten i ett rikt persongalleri. Men cirkusen roar inte bara för stunden utan visar sig bli till allvar.

Eva Stenvång