Gunnar Gällmo

* 1946

Verksam som litterär översättare sedan 1970; hittills drygt 150 titlar - se www.kb.se!

[Presentation hämtad från Översättarcentrums webbplats]

Översatta verk – böcker

William Peña Escobar (El otro lado de Latinoamérica, 1984)
Konax 1984; övers. Gunnar Gällmo
De 13 novellerna i denna samling har både svenska och latinamerikanska motiv. Berättelsen En julsaga handlar om tomten från Norrland som som gav sig ut i världen för att s...
Haroldo Conti (Mascaró el cazador americano, 1975)
Boken om Mascaró är en folkligt fabulerande berättelse - "omstörtande" enligt militären. Conti skrev romanen i nära samarbete med hustrun Marta och...

Översatta verk – dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.