Muhammeds tystnad

Översättare:
Original: Le silence de Mahomet
Romaner Algeriet, Frankrike

I Muhammeds tystnad riktar han blicken bakåt i tiden, till 600-talet och tiden för Islams grundande. Genom fyra olika berättare ges en bild av profeten Muhammeds liv och leverne. Berättarna är två av hans fruar, hans bäste vän samt en av hans fiender. Några av de viktiga yttre händelserna berättas flera gånger i romanen men på olika sätt, med olika syn på syften och avsikter, och med de olika personernas reaktioner och ställnings taganden. Olika personer ser och upplever det som händer på olika sätt: berättelserna öppnar sig också för andra, för oss sentida läsare. Tillsammans bildar de ett komplext och ibland motsägelsefullt porträtt. Det är en historisk roman i den meningen att de händelser och personer som den skildrar hör till 600-talet, men problematiken och frågorna den väcker är aktuella och existentiella. Med sitt livfulla språk och sin enastående inlevelseförmåga lyckas Salim Bachi göra en intressant roman av sitt historiska stoff.

Romanen fanns med på korta listan till både Goncourt- och Renaudotpriset i Frankrike när den gavs ut

Förlagsinformation