Noveller 3: Den odräglige gauchon

Översättare:
Essäer, Noveller Chile, Mexiko, Spanien

Den odräglige gauchon var det sista manus Bolaño färdigställde och lämnade in till sin förläggare, bara några veckor före sin död. Bolanos rappa berättarstil är omisskännlig, liksom hans förmåga att skriva fram och väcka medkänsla för sina udda figurer – om det så är advokaten i titelnovellen som genom en händelse blir en förvildad gaucho på Pampas, eller råttan Pepe Tira i den kafkaartade detektivnovellen »Råttpolisen«. Samlingen består av fem noveller och två essäer.

Bokförlaget Tranans utgivning av Bolaños novellsamlingar omfattar 4 volymer. 

Förlagsinformation