Om natten i Chile

"Nu är jag på väg att dö, men jag har fortfarande mycket att säga. Jag kände frid. Tyst och stilla var jag, frid rådde. Men så plöstsligt kom saker och ting upp till ytan. Det är den åldrade ynglingens fel. Jag kände frid. Nu känner jag inte frid. En del punkter måste redas ut" Så inleds Roberto Bolaños Om natten i Chile. Prästen och litteraturkritikern Sebastiá Urrutia Lacroix ligger på sin dödsbädd, ser tillbaka på sitt liv och försöker rättfärdiga sina handlingar och sin undfallenhet efter militärkuppen i Chile. Fasaden rämnar och han får svårt att värja sig mot minnena. Det är en sorglig, ibland vacker och ofta tragikomisk berättelse, en rädd människas försvarstal.

Förlagsinformation