På lösan sand

Ljus 1949
Översättare:
Original: Cry, the beloved country (1948)
Romaner Sydafrika
Ämnesord:

Originalet utkom 1948, samma år som Nationalistpartiet kom till makten i Sydafrika och inledde den lagstiftning som skulle sanktionera rasdiskrimineringen.

Berättelsen om den milde zulupastorn Stephen Kumalo från Natalprovinsen och hans förtvivlade sökande efter sin son Absalom i Johannesburgs kåkstäder, väckte omvärlden till medvetande om den sydafrikanska rasåtskillnadspolitiken. Patons skildring bärs fram av en stor sorg och en stark humanism: lösningen på det onda är att vi alla måste se varandra som bröder. Samhällets sår kan bara läkas med broderskärlek. Denna sydafrikanska kusin till Onkel Toms stuga rörde vid många hjärtan trots, eller kanske tack vare, sin litet naiva och sentimentala ton och sin brinnande medkänsla. Boken har kommit ut i otaliga upplagor runt om i världen, och den amerikanske dramatikern Maxwell Andersson hade den som underlag för sin pjäs Lost in the stars (1951). Paton var outtröttlig i sitt blottläggande av apartheid. Han straffades, bl.a. med husarrest, men han gav aldrig upp sin kamp mot systemet, en kamp som han också drev som politiker och ledare för det mångrasiga Liberala partiet.

Barbro Norström Ridaeus