Ljus

Utgivna böcker

Alan Paton (Cry, the beloved country, 1948)
Originalet utkom 1948, samma år som Nationalistpartiet kom till makten i Sydafrika och inledde den lagstiftning som skulle sanktionera rasdiskrimineringen. Berättelsen om den milde...
Ciro Alegría Bazán (El mundo es ancho y ajeno, 1939)
Övers. Thure Nyman
Romanen skildrar den andinska byn Rumis öde. Rika kolonisatörer vill åt bybornas mark och drar sig inte för att krossa indianböndernas motstånd med vapenmakt. Bokens...