Åke Lekander

Översatta verk – böcker

Alan Paton (Cry, the beloved country, 1948)
Originalet utkom 1948, samma år som Nationalistpartiet kom till makten i Sydafrika och inledde den lagstiftning som skulle sanktionera rasdiskrimineringen. Berättelsen om den milde...